Ivanti

 

Společnost vznikla po spojení dvou společností, LANDesk a HEAT roku 2017. Nabízí řešení, jehož cílem je zvýšení produktivity uživatelů a zároveň snížení IT bezpečnostního rizika. LANDesk byl jediným dodavatelem uznaným Gartnerem ve čtyřech oblastech řízení klienta, ochrany koncových bodů, IT služby a podpory a správy podnikové mobility.

Zaměřuje se na umožnění organizacím získat kontrolu nad poskytováním služeb, zjednodušení procesů řízení služeb, organizovat interakce lidí, procesů a technologií pro optimáoní výkon služby.